februar 2012

Oppgave: Logo.

I uke 6 hadde vi en spennende oppgave som gikk ut på profilering av bedrifter. Hvordan de profilerte seg på nett, og markedsførte produktene sine. Vi fokuserte på logoer, og skulle lage en egen log...
hits